Wiki – baza wiedzy firmowej

Skrzynka podawcza
– połączenie z mailem

Skróty widoków

Lista To-do

Wykresy wizualne na pulpitach

Zarządzanie powiadomieniami

Zarządzanie modułami
systemowymi

Zaawansowany system
uprawnień

Definiowane role uprawnień

Konfigurowalne dni wolne

Wyciszanie czatów

Widok zespołów

Historia komunikacji

Dokumentacja API

Ochrona backupem danych

Wsparcie Premium

Free