Widok zadań

Eksport zadań

Grupowanie zadań

Powtarzanie zadania

Szablony zadań

Numer kolumny
statusy na tablicy

Opcja tylko do odczytu

Przypomnienia o zadaniach

Asystent AI

Szybkie przydzielanie osób

Subskrypcja zadań

Wydarzenie do zadania

Czat zadaniowy

Free

Lista, Kanban.

3

Basic

Lista, Kanban, Harmonogram.

5

6

Premium

Lista, Kanban, Harmonogram.

25

Bez limitu