Cechy programu

Zarządzanie Projektami

System IC Project został zaprojektowany by sprawnie zarządzać projektami. Umożliwia tworzenie planów oraz grup zadań w ramach produktów. Grupy zadań są podzielone na karty Kanban. W trakcie prac, w czytelnym układzie można ocenić stan realizacji i poniesione koszty projektu. Dzięki temu możliwa jest szybka reakcja na dostrzeżone odstępstwa od planu.

WYPRÓBUJ ZA DARMO

Zadania

W IC Project zaimplementowano wygodny system zarządzania zadaniami. Zadania podzielone są na dwie grupy: zadania dla użytkownika oraz zadania które przypisane zostały przez użytkownika dla innych osób. Dzięki czytelnej liście można w łatwy sposób zorientować się, które zadania do wykonania są najpilniejsze, a z drugiej strony widać, jak realizowane są zadania zlecone.

Dodatkowo zadania z określonym terminem wykonania prezentowane są na kalendarzu, dzięki czemu można szybko zorientować się jak wygląda harmonogram prac.

WYPRÓBUJ ZA DARMO

Kalendarz

System IC Project posiada wbudowany kalendarz, który pozwala zarządzać własnym czasem poprzez tworzenie wydarzeń oraz spotkań. Zorganizowanie spotkania jest niezwykle proste — wystarczy dołączyć osoby, automatycznie sprawdzając ich zajętość, a następnie wybrać dzień i miejsce. Kalendarz ma możliwość ustawienia spotkania dla osoby z zewnątrz systemu ICP.

Kalendarz w systemie ma możliwość połączenia z popularnymi kalendarzami jak Google Calendar czy iCal.

WYPRÓBUJ ZA DARMO

Monitoring i kontrola

IC Project jest doskonałym narzędziem do prowadzenia monitoringu i kontroli projektów, a w przypadku małych i średnich firm sprawdzi się znakomicie jako narzędzie kontroli całej firmy. Dzięki odpowiednim zestawieniom i elastycznym mechanizmom raportowym opartym o narzędzia projektowe IC Project umożliwia kontrolę założeń budżetowych projektu oraz projektów w dowolnym momencie ich realizacji. Pozwala także na tworzenie wyczerpujących raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych oraz zestawień koniecznych w procesie kontroli rocznego budżetu.

Wszystkie raporty można skonfigurować wg założonych kryteriów i wysyłać drogą elektroniczną w ustalonych okresach.

WYPRÓBUJ ZA DARMO

Zarządzanie zasobami

IC Project umożliwia planowanie i rejestrowanie użycia zasobów w projekcie. W zależności od potrzeb można planować użycie pracowników, maszyn, towarów lub materiałów. Pracownicy i Menedżer Projektu mogą rejestrować czas pracy i zużycie materiałów w celu kontrolowania realizacji planu od strony kosztów użycia zasobów i rzeczywistej pracochłonności zaplanowanych zadań.

W systemie możliwa jest rejestracja czasu pracy pracowników przy użyciu zegara.

WYPRÓBUJ ZA DARMO

Karty Kanban

Każde zadanie projektu to dowolna, ale skończona ilość prostych czynności, które należy wykonać. Czynności te definiuje się jako karty na tablicy Kanban. Umożliwia to wygodne opisywanie i kontrolowanie realizacji pracy zespołu.

Do karty Kanban można także przypisać checklisty, pracowników (oraz inne zasoby) a także termin i planowany czas pracy. Są one doskonałym narzędziem organizującym pracę, umożliwiającym jednoczesną kontrolę czasu realizacji. Dzięki backlogom możliwe jest wygodne kontrolowanie czynności pozostałych do wykonania zadania.

WYPRÓBUJ ZA DARMO

Dashboard

Każdy z użytkowników IC Project ma swój własny dashboard, na którym może dowolnie konfigurować widgety. Dodatkowo w celu kontroli działań na projektach, w każdym z nich jest dostępny osobny dashboard który zbiera informacje wyłącznie z danego projektu.

Duża ilość widgetów dostępnych dla użytkownika pozwala w wygodny sposób ułożyć dashboard, aby był on przydatny i czytelny.

WYPRÓBUJ ZA DARMO

Stream i powiadomienia

IC Project prezentuje wszystkie wydarzenia i aktywności w systemie w jednolity sposób na streamie. Stream z nałożonymi uprawnieniami w czytelny sposób wyświetla tylko te informacje, które są przeznaczone bezpośrednio dla odbiorcy. Dodatkowo stream można filtrować poprzez projekty oraz odbiorców.

Stream jest bezpośrednio połączony z powiadomieniami mailowymi, które trafiają na skrzynki pocztowe osób zainteresowanych. Powiadomienia są w pełni konfigurowalne globalnie i w kontekście każdego z projektów.

WYPRÓBUJ ZA DARMO

Nieobecności

W IC Project zaimplementowano moduł służący do zarządzania urlopami pracowników. Dzięki niemu można w łatwy sposób zgłaszać wnioski urlopowe, które mogą być skomentowane przez odpowiednią osobę zarządzającą urlopami lub zatwierdzone co bezpośrednio przekłada się na dostępność zasobu na kalendarzu.

Nieobecność spowodowana urlopem wypoczynkowym, urlopem na żądanie czy zwolnieniem lekarskim ma przełożenie na raporty czasowe zasobów.

WYPRÓBUJ ZA DARMO

Komunikator

System IC Project został wyposażony w moduł komunikacji natychmiastowej umożliwiający prowadzenie dyskusji w zespole realizacyjnym zadania oraz z klientami w kontekście prowadzanych projektów, zadań i czynności. Dzięki jedynemu w swoim rodzaju powiązaniu komunikacji z projektami każda decyzja, każda rozmowa jest dostępna dla osób chcących przeanalizować realizację projektu i przyczyny sukcesów lub niepowodzeń.

Komunikacja ICP umożliwia załączanie plików, rozmowę wielu użytkowników oraz wysyłanie e-maili do nieobecnych w systemie w formie powiadomień.

WYPRÓBUJ ZA DARMO

CRM

IC Project zawiera własny CRM, który pozwala użytkownikowi na ciągłe gromadzenie i przetwarzanie informacji o relacjach z klientami. CRM wspiera zespół w działaniach marketingowych i negocjacyjnych podczas realizacji projektu lub w okresie obsługi posprzedażowej.

Wygodny pulpit nawigacyjny sprzedawcy wraz z narzędziami do raportowania i komunikacji umożliwiają przejrzysty przegląd tematów aktualnie obsługiwanych przez klienta. Pozwala to na precyzyjne adresowanie ofert i sprawną obsługę, co skutkuje obniżkami kosztów sprzedaży i serwisu.

WYPRÓBUJ ZA DARMO

Jest to najprawdopodobniej najlepsze narzędzie do zarządzania projektami w firmie. Przekonaj się sam i zarejestruj za darmo swoją instancję IC Project.

WYPRÓBUJ ZA DARMO

Szybki kontakt

Kontakt