Wdrożenie IC Project na przykładzie

BrandAssist

Logo BrandAssist

BrandAssist powstała w 2015 roku. Była jedną z pierwszych firm w Polsce, która udostępniła usługi outsourcingowe “Wirtualne Asystentki” oraz szkoleniowe dla osób chcących pracować w roli Wirtualnych Asystentek. Właścicielką marki jest Pola Sobczyk. Inne usługi, jakie wchodzą w zakres działalności firmy to: montaż filmów, przygotowywanie i wdrażanie strategii marketingowo-sprzedażowych, konsultacje dla przedsiębiorców.Ponadto marka nieustannie wspiera fundacje i stowarzyszenia działające w zgodzie z misją firmy.

Wypróbuj za darmo

Problemy

W pracy zdalnej jedną z najważniejszych rzeczy jest sprawna komunikacja i koordynacja prowadzonych projektów. Przed wdrożeniem IC Project firma borykała się z opóźnieniami w podejmowaniu decyzji lub nawet momentami z chaosem komunikacyjnym. Zbyt wiele kanałów i programów do zarządzania wprowadzało zamęt oraz stres powodowany niejasnościami w komunikacji między członkami zespołu, ale również z klientami.

Napotykane problemy powodowały finalnie spowolnienie realizacji poszczególnych zadań, co przekładało się na opóźnione zakończenie całego projektu.

Wdrożenie
IC Project

Wszystkie osoby w firmie zostały sprawnie przeszkolone przez zespół specjalistów z IC Project. W tym przypadku potrzebna była kompleksowa wiedza, ponieważ do zespołu BrandAssist regularnie dołączają kolejne Wirtualne Asystentki, które szybko trzeba nauczyć korzystać z programu.

Korzyści

Dzięki wprowadzeniu IC Project w firmie rozwiązał się największy z kłopotów napotykanych przez członków zespołu oraz klientów. Mianowicie zostały wyeliminowane pomyłki komunikacyjne, a proces decyzyjny zdecydowanie przyśpieszył. Praktycznie w ciągu jednego dnia można było podjąć decyzje dotyczące konkretnych zadań oraz z sukcesem je wykonać.

W szybkiej komunikacji pomaga wbudowany komunikator w programie oraz komentarze. Dzięki powiadomieniom na adres e-mail klient od razu wie, czy oczekuje się od niego podjęcia jakiegoś działania.

Dzięki takim praktykom wyeliminowano praktycznie możliwość pomyłki podczas współpracy z klientem.

“Po przetestowaniu kilku programów do zarządzania projektami, IC Project wydaje się na tym etapie optymalnym rozwiązaniem. Pomimo kilku problemów na początku korzystania (rozwiązywanych na bieżąco przez support) program sprawdza się bardzo dobrze. Ma kilka znaczących udogodnień, jak raporty godzinowe projektów oraz wspomniany system komunikatorów, jedynie brakuje bezpośredniego włączania pomiaru czasu w karcie zadania. Ogólnie BrandAssist chwali sobie możliwość działania na IC Project, zwłaszcza że może dzielić się wskazówkami dotyczącymi udogodnień z zespołem programistów.“