Wdrożenie IC Project na przykładzie

Marcopol

Logo Marcopol

Marcopol to wiodący europejski producent elementów złącznych dla wielu gałęzi przemysłu. Od 34 lat firma dostarcza najwyższej jakości produkty dla branż: budowlanej, meblarskiej, motoryzacyjnej, elektrotechnicznych i wielu innych. Marcopol posiada 30 000 produktów na stanie, a firma produkuje również dedykowane rozwiązania na specjalne zamówienie. W opinii Klientów firma ma najlepszy serwis na rynku.

Wypróbuj za darmo

Problemy

  • w firmie regularnie uruchamianych i prowadzonych jest wiele projektów rozwojowych doskonalących serwis w wielu obszarach, a do tej pory nie było płaszczyzny operacyjnej agregującej prowadzone projekty
  • komunikacja mailowa nie jest efektywnym sposobem komunikacji dla projektów, a informacje o projektach były rozproszone
  • brakowało narzędzi weryfikacji projektów w czasie.

Wdrożenie
IC Project

Priorytetem było umiejętne przeszkolenie prawie stu pracowników – użytkowników programu. Dedykowane szkolenie odbyło się w siedzibie klienta. Dzięki temu oraz dużej intuicyjności samego programu następnego dnia dedykowani użytkownicy byli gotowy do pracy z IC Project.

Korzyści

  • dzięki zarządzaniu zadaniami i projektami w systemie regularnie można weryfikować w jednym miejscu wszystkie procesy, które się uzupełniają
  • po wprowadzeniu programu zdecydowanie poprawiła się komunikacja w firmie – pracownicy bez żadnego problemu komunikują się ze sobą na płaszczyźnie IC Project, a system powiadomień przypomina o wszystkich zleconych zadaniach oraz terminach ich wykonania
  • systemowy podział projektów na etapy jest niezawodny, eliminuje praktycznie do zera możliwość powtórzenia danego etapu, dzięki czemu wszystko odbywa się w ustalonych obrębach czasowych
  • bardzo dużym ułatwieniem dla kierownictwa są wykresy Gantta na których można zobaczyć wszystkie projekty w harmonogramie czasowym, to eliminuje praktycznie do zera ryzyko pogubienia się w projektach i ich terminowości

“Zależało nam na prostych i nieskomplikowanych oraz nietrwających długo wdrożeniach. Marcopol jako organizacja „zwinna” musi szybko reagować na zmieniające się potrzeby naszych Klientów. Dlatego intuicyjność programu była dla nas kluczowym czynnikiem, dzięki któremu błyskawicznie wdrożyliśmy IC Project. Jest to system, który zdecydowanie ułatwił i zorganizował pracę, a to przełożyło się na zwiększenie efektywności projektów prowadzonych w firmie, co dla nas oznacza jeszcze lepszy serwis dla naszych Klientów.”