Logo IC Project
interview for a manager

Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko managerskie – jak się przygotować?

Spis treści

Istotą pracy managera jest osiąganie celów razem z innymi ludźmi, a także właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi, rzeczowymi oraz finansowymi danego przedsiębiorstwa. Osoba ubiegająca się o stanowisko managerskie na rozmowie kwalifikacyjnej jest jednak zdana tylko i wyłącznie na siebie. Jak zachowywać się podczas takiej rozmowy, w jaki sposób wywołać dobre wrażenie i czym zaimponować potencjalnemu pracodawcy?

 

Osoby obejmujące stanowisko managerskie powinny wykazywać się dobrymi umiejętnościami zarządzania zasobami ludzkimi. Potwierdzają to słowa Carli Northcutt: celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak najlepsze zdanie – celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie lepiej myśleli o sobie. Takie przekonanie powinno towarzyszyć managerom nie tylko podczas procesu rekrutacyjnego, ale każdego dnia w pracy. Wykazując taką postawę na rozmowie kwalifikacyjnej, jest duża szansa na zyskanie przychylności ze strony rekrutera. Nie można w 100% przewidzieć, jakie pytania pojawiają się na rozmowach kwalifikacyjnych na stanowiska managerskie, jednak warto skorzystać z kilku porad, które pomogą przebrnąć przez ten proces, i dadzą możliwość ukazania swojego profesjonalizmu oraz największych zalet.

 

Autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej

Jednym z podstawowych zadań w procesie rekrutacyjnym jest przedstawienie swojej osoby. Udzielając odpowiedzi, warto streścić informacje dotyczące edukacji, historii zatrudnienia oraz doświadczenia zawodowego w 1-2 minutach.

Przedstawiając wykształcenie czy doświadczenie, warto nawiązywać do wymagań opisanych w ofercie pracy. Przykładowo, osoba ubiegająca się o stanowisko Financial Managera, powinna zaprezentować się jako pracownika, który umie sprawować nadzór nad procedurami finansowymi, oceniać ryzyko finansowe i handlowe, a także współpracować z przedsiębiorcami czy przedstawicielami różnych instytucji. Swoje wypowiedzi warto popierać konkretnymi przykładami sukcesów i rozwiązanych problemów.

Podczas procesu rekrutacyjnego dobre wrażenie na osobie przeprowadzającej rozmowę z pewnością będzie otwartość, życzliwość, kultura osobista i… uśmiech.

Jak na każdej rozmowie kwalifikacyjnej obligują standardowe zasady:

  • strój adekwatny do stanowiska, o które kandydat się ubiega,
  • zwięzłość wypowiedzi oraz prawdomówność,
  • umiarkowana gestykulacja,
  • otwarta postawa,
  • dobra artykulacja, czyli wyraźne, czyste, dokładne i swobodne wypowiedzi.

Znajomość siebie i oferty

Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zbadać, czy kandydat jest świadomy swojej wartości rynkowej. Rekruterzy wobec tego często zadają pytania, takie jak:

  • Jakie są Pani/Pana silne strony?”,
  • Dlaczego powinniśmy zatrudnić właśnie Panią/Pana?”
  • Co może Pani/Pan wnieść do naszego przedsiębiorstwa?”

Odpowiadając na takie pytania, można pokazać znajomość branży oraz specyfiki oferowanego stanowiska. Do takich pytań należy przygotować się wcześniej – warto przede wszystkim zastanowić się, jakie atuty się posiada. Jednak, zamiast je wymieniać, najlepiej poprzeć je konkretnymi przykładami.

Startując na stanowisko managerskie w agencji reklamowej, można połączyć cechy osobowości z wymaganiami określonymi w ofercie pracy. Zamiast mówić o tym, że jest się kontaktową, kreatywną i dobrze odnajdującą się w każdej sytuacji osobą, lepiej podać przykład swoich działań w formie krótkiej historyjki:

W zeszłym roku, w przerwie na kawę podczas konferencji marketingowej, poznałem dyrektora korporacji zajmującej się sprzedażą części samochodowych. Zaczęliśmy rozmawiać o motoryzacji oraz kilkunastoletnim modelu samochodu, który chciałbym odnowić, a skończyliśmy na ustalaniu szczegółów kampanii reklamowej, którą kilka tygodni później zrealizowaliśmy w agencji reklamowej, w której pracowałem”.

 

Jak obrócić negatywne sytuacje w korzyści?

Tak, jak w pracy managera, kierownika lub dyrektora, tak na rozmowie kwalifikacyjnej negatywne sytuacje można obrócić w pozytywne. Jedną z nich może być odpowiedź na pytanie o powód rezygnacji z poprzedniej pracy. Wypowiedź nie powinna zawierać szczegółów wszystkich konfliktowych sytuacji na poprzednim stanowisku pracy – lepiej przedstawić powód rezygnacji jako zainteresowanie dalszym rozwojem zawodowym oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

 

Znajomość oferty firmy na rozmowie kwalifikacyjnej

Na rozmowach kwalifikacyjnych warto mieć choćby podstawową wiedzę na temat danego przedsiębiorstwa. Odpowiedź na pytanie dotyczące firmy powinno pozostawić wrażenie tego, że kandydat poświęcił czas na zapoznanie się z profilem przedsiębiorstwa i chciałby poznać je jeszcze bardziej. Poziom wiedzy na temat firmy, do której się aplikuje, powinien umożliwić swobodną rozmowę o ofercie, marce, historii oraz misji przedsiębiorstwa. Przygotowanie świadczy o dobrej motywacji kandydata, a także o poważnym podejściu do procesu rekrutacyjnego.

 

Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi

Stanowisko managerskie wymaga między innymi właściwego organizowania pracy swoich pracowników. W przypadku stanowisk managerskich istotne są również zdolności mediacyjne. W swoich wypowiedziach na rozmowie kwalifikacyjnej warto podkreślać, że ważne jest obiektywne podejście do każdej sytuacji. Dla dobrego managera zdanie podwładnych jest ważne, o czym również warto wspomnieć. W oczach potencjalnego pracodawcy korzystna jest także umiejętność opanowanie emocji, indywidualne podejście do pracowników, asertywność i zachowywanie się w taki sposób, żeby zespół brał przykład z managera.

Rozmowa kwalifikacyjna zazwyczaj kojarzy się ze stresem, jednak odpowiednie przygotowanie zwiększa pewność siebie, co ułatwia odpowiedź na pytania – zarówno merytoryczne, jak i te z natury pytań subiektywnych. Nie można przy tym zapominać, żeby w każdym procesie rekrutacyjnym pozostać po prostu sobą!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn