Logo IC Project
project success

Sukces projektu – co to właściwie oznacza?

Spis treści

Każdy, kto przystępuje do realizacji nowego projektu, zadaje sobie kluczowe pytanie: co zrobić, żeby się udało? Na temat czynników, które mają wpływ na sukces projektu, podobnie jak o przyczynach porażek, napisano już tomy. Wciąż jednak wiele wątpliwości budzi to, kiedy projekt możemy nazwać pomyślnie zakończonym. Czy istnieje w ogóle jedno obiektywne kryterium pozwalające to ocenić? Czy można mówić o sukcesie w przypadku przekroczonego terminu i budżetu? A co z działaniami, które mimo spełnienia wszystkich początkowych założeń, nie dostarczyły oczekiwanych korzyści biznesowych? Czy trzeba uznać je za porażkę? Przyjrzyjmy się zatem bliżej, czym jest sukces projektu i w jaki sposób można go mierzyć.

Żelazny trójkąt

Próbując się dowiedzieć, po czym poznać udany projekt, trzeba zacząć od najbardziej klasycznego kryterium, jakim jest dostarczenie założonej funkcjonalności w uzgodnionym terminie oraz granicach budżetu. To tak zwana definicja za pomocą trójkąta zarządzania projektami: zakres, czas, koszty. Utrzymanie w ryzach tych trzech obszarów niewątpliwie świadczy o talencie i umiejętnościach project managera. Czy jednak zawsze jest niezbędne do tego, aby móc ogłosić sukces? Rzeczywistość pokazuje, że nie. Wystarczy przywołać przykład opery w Sydney, której budowę zakończono 10 lat po czasie, a budżet przekroczono czternastokrotnie. Mimo tego, każdy chyba zgodzi się z tym, że trudno mówić o symbolu Australii w kategoriach nieudanych projektów.

Satysfakcja klienta

Żadne przedsięwzięcie nie jest samotna wyspą. Dlatego nie można rozpatrywać sukcesu bądź porażki projektu w oderwaniu od krótko- i długoterminowych korzyści, jakie jego realizacja niesie dla klienta. Większa konkurencyjność organizacji, wzrost udziału w rynku, zadowolenie użytkowników, profity finansowe czy poprawa codziennego funkcjonowania zespołu to tylko niektóre elementy, które wpływają na poziom satysfakcji zleceniodawcy. Nie bez znaczenia jest również to, czy projekt został zrealizowany sprawnie i jakie wrażenia klient wyniósł ze współpracy z wykonawcą. Do tego dodać należy ukierunkowanie na przyszłość. Produkt, który przed organizacją otwiera wiele nowych możliwości z pewnością będzie w większym stopniu postrzegany jako sukces niż ten, który rozwiązuje bieżące problemy.

Korzyści zespołu projektowego

Inaczej udany projekt może wyglądać z perspektywy realizatora. Co w tym wypadku można uznać za miarę sukcesu? Oprócz samego ukończenia w przewidzianym budżecie i terminie, korzyści finansowych oraz zadowolonego klienta, na taką ocenę mogą wpływać doświadczenia z realizacji projektu, takie jak minimalne zmiany podstawowych założeń projektowych i efektywność procesów. Dodatkowo, czynnikami świadczącymi o powodzeniu, będą również możliwość kontynuacji współpracy z danym zleceniodawcą, pozytywne referencje czy utrzymanie dobrej reputacji firmy.

Podsumowując, sukces projektu może mieć wiele twarzy. Nie ma jednej, uniwersalnej miary, którą można byłoby zastosować we wszystkich przypadkach a sposób oceny w ogromnym stopniu zależy od punktu widzenia. Dlatego każdy projekt powinien mieć na początku określone główne kryteria sukcesu oraz narzędzia, za pomocą których będzie można potwierdzić ich spełnienie.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Załóż darmowe konto

Bez karty płatniczej • Darmowy na zawsze