Logo IC Project
Logo Gorycki Sznyterman

Wdrożenie Gorycki & Sznyterman

Gorycki & Sznyterman od ponad 20 lat z powodzeniem zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem systemów scenotechnicznych oraz akustyki wnętrz i budowlanej w obiektach użyteczności publicznej, pomagając im funkcjonować na maksimum swoich technologicznych możliwości. Prace Gorycki & Sznyterman można znaleźć w budynkach kulturalnych o najwyższym standardzie, w telewizji, w obiektach sportowych i w wielu innych miejscach, którym czasem trudno nadać nazwę.

Wyzwanie

Realizując duże i zaawansowane projekty, poszukiwaliśmy narzędzia, które usprawni pracę projektowo-zadaniową. Komunikacja wewnętrzna odbywała się poprzez maile, telefony i pozostałe komunikatory, co negatywnie wpływało na obieg informacji. Problem zauważono również w zakresie pracy zadaniowej, która nie była odpowiednio usystematyzowana.

Proces wdrożenia

Proces wdrożenia IC Project do spółki Gorycki & Sznyterman odbył się bez żadnych problemów. Narzędzie zostało wdrożone w kilku działach, m. in. projektowym, marketingu czy sprzedaży, co w sposób znaczący usprawniło komunikację między pracownikami. Na etapie wdrażania zespół spółki był w stałym kontakcie z supportem IC Project, co w dużym stopniu pomogło we wdrożeniu.

Korzyści

W środowisku IC Project każda realizacja projektu odbywa się bezproblemowo. Delegowanie zadań w połączeniu z systemem powiadomień sprawdza się w firmie znakomicie. Wbudowany komunikator w IC Project i pozostałe mechanizmy w dużym stopniu usystematyzowały komunikację wewnętrzną. Dodatkowo bardzo często wykorzystywany jest kalendarz, który wspiera planowanie.

Grzegorz Sznyterman

CEO, Gorycki & Sznyterman

Dla skutecznego i efektywnego prowadzenia projektów firma potrzebowała właśnie takiego narzędzia, jakim jest IC Project. Projekty, zadania i komunikacja są w firmie na najwyższym poziomie.