Wdrożenie IC Project na przykładzie

Gorycki & Sznyterman

Logo Gorycki & Sznyterman

Gorycki & Sznyterman od ponad 20 lat z powodzeniem zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem systemów scenotechnicznych oraz akustyki wnętrz i budowlanej w obiektach użyteczności publicznej, pomagając im funkcjonować na maksimum swoich technologicznych możliwości. Prace Gorycki & Sznyterman można znaleźć w budynkach kulturalnych o najwyższym standardzie, w telewizji, w obiektach sportowych i w wielu innych miejscach, którym czasem trudno nadać nazwę.

Wypróbuj za darmo

Problemy

  • Firma realizuje bardzo duże projekty i brakowało jej narzędzia, które usprawni pracę projektowo-zadaniową, zwłaszcza, że każdy projekt musi zostać oddany w ściśle ustalonym terminie.
  • Komunikacja w firmie odbywała się za pomocą maili, komunikatorów, telefonów, spotkań, przez co trudno było ustalać priorytety zadań, wskazywać osoby odpowiedzialne oraz zachowywać ciągłość komunikacyjną.
  • Przez bardzo długi czas firma poszukiwała narzędzia, które usystematyzuje i usprawni pracę zadaniową, pozwoli określić i utrzymać priorytety wraz z kierowaniem zadań oraz uporządkuje obieg plików i dokumentów.

Wdrożenie
IC Project

Proces wdrożenia IC Project do spółki Gorycki & Sznyterman odbył się bez żadnych problemów. Narzędzie zostało wdrożone w kilku działach, m. in. projektowym, marketingu czy sprzedaży, co w sposób znaczący usprawniło komunikację między pracownikami. Na etapie wdrażania poszczególnych funkcjonalności zespół spółki był w stałym kontakcie z supportem IC Project, przez co operatywność narzędzia podnosiła się z dnia na dzień.

Korzyści

  • Każda realizacja projektu odbywa się bez żadnych problemów, ponieważ zadania delegowane pracownikom wpierane przez trójstronny system powiadomień i nie pozwalają na pominięcie nawet najmniejszego aspektu związanego z danym projektem.
  • Dzięki wbudowanemu komunikatorowi czat zmniejszyły się problemy z wymianą informacji na temat konkretnego projektu. Dodatkową dużą zaletą komunikatora jest możliwość prowadzenia konwersacji okołoprojektowych, zarówno w obrębie grupy zadań jak i o samym zadaniu.
  • Interaktywny kalendarz IC Project znacząco wpłynął na skrócenie czasu potrzebnego na pozyskanie szczegółowych informacji dotyczących rozplanowania konkretnego zadania, dnia zespołu lub zadań pracownika.

“Spółka Gorycki & Sznyterman to prężnie rozwijająca się firma, poszerzająca swój udział w rynku, również przy pomocy grantów badawczo-rozwojowych. Dla skutecznego i efektywnego prowadzenia projektów, firma potrzebowała właśnie takiego narzędzia, jakim jest IC Project. Dzięki wdrożeniu IC Project oraz stałemu wsparciu ze strony pracowników suportu producenta, prowadzenie projektów, delegowanie zadań oraz komunikacja wewnątrz spółki jest obecnie na najwyższym poziomie.”