Logo IC Project

Wdrożenie Projekt Technika

Projekt-Technika to zespół doświadczonych konstruktorów, architektów, inżynierów oraz instalatorów. W ofercie znajduje się kompleksowa obsługa inwestycji – począwszy od realizacji dokumentacji projektowej, sprawowaniu nadzoru autorskiego i inwestorskiego, aż po kompleksowe wykonanie robót budowlanych. Firma posiada bogate doświadczenie w realizacji wielu obiektów na całej Europie.

Wyzwanie

Przed wdrożeniem IC Project praca w naszej firmie nie była odpowiednio uporządkowana. Wiele informacji przy większych projektach bezpowrotnie uciekało, a spotkania projektowe nie były odpowiednio efektywne, ponieważ wszelkie ustalenia nie trafiały do środowiska projektowego. Przy tym wszystkim brakowało jasnego podziału zadań na konkretne etapy, a to powodowało luki komunikacyjne.

Proces wdrożenia

W Projekt-Technice wdrożono pełny pakiet systemu. Wszyscy pracownicy stacjonarnie zostali kompleksowo przeszkoleni z funkcjonalności i działania IC Project. Dzięki dedykowanej sesji szkoleniowej, osoby decyzyjne w firmie od razu zdecydowały się zainwestować w roczny abonament. Przejście w pełną produktywność nastąpiło wręcz od kolejnego dnia pracy w firmie.

Korzyści

Program mocno usprawnił pracę zespołową w naszej firmie. Wszelkie projekty realizujemy fragmentami z podziałem na różne zespoły, a IC Project umożliwia to robić niezwykle skutecznie. Wszystkie informacje mamy gromadzone w jednym miejscu, narzędzie ułatwia komunikację, pozwala magazynować wszelkie ustalenia projektowe, a przy daje wgląd w proces realizacji każdego zadania.

Łukasz Czerwik

CEO, Projekt Technika

IC Project to system, na którym pracujemy już kilka lat. Dla nas stanowi ogromną wartość w zarządzaniu i organizacji pracy projektowej. To narzędzie dedykowane dla pracowni architektonicznej.