Wdrożenie IC Project na przykładzie

Projekt Technika

Logo Projekt Technika

Projekt-Technika to zespół doświadczonych konstruktorów, architektów, inżynierów oraz instalatorów. W ofercie znajduje się kompleksowa obsługa inwestycji – począwszy od realizacji dokumentacji projektowej, sprawowaniu nadzoru autorskiego i inwestorskiego, aż po kompleksowe wykonanie robót budowlanych. Firma posiada bogate doświadczenie w realizacji wielu obiektów w Polsce, Słowacji, Niemczech, Szwecji czy Finlandii.

Wypróbuj za darmo

Problemy

  • praca nie była uporządkowana, duży problem stanowił podział projektu na fragmenty, które wykonywały różne osoby w dużych odstępach czasowych
  • wiele informacji przy większych projektach bezpowrotnie uciekało
  • wszystkie pomysły na temat projektów zbierano na sporadycznych wspólnych spotkaniach, nie były one jednak notowane w jednym miejscu, a tym samym utrudniony był proces ich realizacji
  • brakowało jasnego podziału zadań na konkretne etapy, wiązało się to z wydłużonymi terminami realizacji zadań, a w konsekwencji całych projektów

Wdrożenie
IC Project

W Projekt-Technice wdrożono pełny pakiet systemu. Wszyscy pracownicy stacjonarnie zostali kompleksowo przeszkoleni z funkcjonalności i działania IC Project. Dzięki dedykowanej sesji szkoleniowej, osoby decyzyjne w firmie od razu zdecydowały się zainwestować w roczny abonament.

Korzyści

  • program mocno usprawnia pracę zespołową – projekt może być realizowany fragmentami przez kilka różnych osób, a informacje niezbędne dla tej grupy pracowników są uporządkowane w jednym miejscu
  • wszystkie ważne informacje gromadzone są w systemie, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane, a po każdej dodanej informacji pozostanie ślad
  • program ułatwia komunikację miedzy pracownikami bez konieczności odchodzenia od stanowiska pracy
  • ważne ustalenia dotyczące projektów – koncepcje, pomysły, informacje o postępie prac – można dowolnie dodawać, usuwać i modyfikować, a wszyscy dowiadują się o tych zmianach na bieżąco
  • ogromny podgląd przy większych projektach daje prosty widok na status każdego z zadań, dzięki czemu zespół bezproblemowo wyrabia się w ustalonych ramach czasowych dla danego projektu

“IC Project to system na którym pracujemy już od dłuższego czasu. Dla nas stanowi ogromną wartość pod kątem organizacji pracy, wszystkie informacje mamy w jednym miejscu. Mogę bezproblemowo zlecać zadania pracownikom, a oni wiedzą, co mają do wykonania i w jakim czasie.”