Wyjedź z IC Project na majówkę!

20%
w rozliczeniu rocznym dla min. 10 użytkowników

Logo IC Project
Osoba planująca projekt na kartce

PRINCE2 – charakterystyka metodyki zarządzania projektami

Strona główna / IC Project Blog / PRINCE2 – charakterystyka metodyki zarządzania projektami

Spis treści

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments = projekty w sterowalnym środowisku) to metodyka zarządzania projektami, która stanowi aktualizację względem pierwszej wersji PRINCE. Premierowa wersja tej metodyki powstała w 1989 roku, natomiast druga wersja PRINCE2 to 1996 rok i stworzenie całej charakterystyki w oparciu o PROMPT (Project Resorce Organisation Management Planning Technique). Metodyka PRINCE2 zakłada wiele kluczowych warunków, które pozwalają skutecznie i zgodnie z zasadami pracować w środowisku projektowym. W tym artykule znajdziesz wszelkie kluczowe informacje, które pomogą poznać, a być może docelowo wykorzystywać PRINCE2 w zarządzaniu projektami.

 

Na czym polega PRINCE2?

PRINCE2 to bardzo popularna metodyka zarządzania projektami. Jest to bez wątpienia mocno kompleksowa metodologia, która zapewnia w swoich zasadach wszelkie kluczowe aspekty w pracy z projektami. PRINCE2 wykorzystywana jest przez mniejsze firmy, jak i bardzo duże przedsiębiorstwa, a nawet ogromne korporacje. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ wszelkie zasady tej metodyki pozwalają dużo skuteczniej pracować z różnego rodzaju projektami.

Metodyka gwarantuje podział projektu na mniejsze elementy, a tym samym nieco łatwiejsze części do zarządzania całym projektem. Jest to metodologia nastawiona na biznes i produkt. Przy wzrastającej popularności Agile, a więc zwinnego zarządzania projektami, PRINCE2 jest metodyką, którą możemy bardziej skierować do tradycyjnych modeli zarządzania projektami. Przede wszystkim zakłada dość szczegółowy plan i odpowiednie przygotowanie projektu. W tej metodyce nie ma wiele miejsca na zwinną pracę, wszystko musi opierać się na planie, aczkolwiek pojawia się wiele opinii, że Agile można na pewnych płaszczyznach łączyć z PRINCE2, bo posiada wiele podobnych zagadnień.

project management, business planning, project manager

PRINCE2 stanowi bardzo popularny model zarządzania projektami w połączeniu z PMBoK, a więc ogólnym zbiorem zasad zarządzania projektami stworzonym przez Project Management Institute. Opisywana metodyka charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością, co pozwala wykorzystywać ją w wielu rodzajach projektów. To natomiast również powoduje chęć wykształcenia się specjalistów w środowisku tej metodologii projektowej, a metodyka PRINCE2 może zagwarantować specjalną certyfikację, która stanowi spore wyróżnienie na rynku pracy.

 

Jakie zasady ma PRINCE2?

Dla metodyki PRINCE2 możemy wyróżnić kilka kluczowych zasad, które kierownik projektu powinien zdecydowanie przestrzegać.

Jakie to zasady?

 • Projekt musi mieć zdefiniowaną datę startu oraz końca.
 • Bardzo ważny jest cel projektu, który zazwyczaj powinien stanowić sukces biznesowy.
 • Na projekcie muszą być zdefiniowane role i obowiązki, każdy musi wiedzieć, dlaczego projekt jest realizowany, a przy tym, w jaki sposób osiągnąć założony cel projektu.
 • Projekt musi mieć odpowiednie przełożenie i uzasadnienie biznesowe.
 • W realizacji projektu muszą być stworzone odpowiednie warunki do efektywnego zarządzania całym środowiskiem projektowym.
 • Projekt powinien posiadać określone zasoby ludzkie wraz z odpowiednim doborem kompetencji do rodzaju wykonywanego projektu.

Metodyka PRINCE2 posiada wiele zasad, aczkolwiek nie sposób wymienić wszystkich. Pamiętajmy, że każdy projekt jest totalnie inny, a zasady są tylko zbiorem. Bardzo ważne będzie dostosowanie do warunków projektu, a przede wszystkim koncentracja na produktach, które docelowo mają pochodzić ze zrealizowanego produktu. W zarządzaniu projektami najważniejszy zawsze będzie cel, a w ostatecznym rozrachunku efekt. Musisz mieć na uwadze, że metodyka to tylko wsparcie, pewna systematyzacja struktury działania z projektem, aczkolwiek pełne realizacja projektu jest po stronie kierownika, a przede wszystkim zespołu.

 

Jakie są kryteria projektu dla metodyki PRINCE2?

Kryteria prowadzenia projektu to bardzo ważne elementy, które pozwolą zamknąć prowadzenie projektu w pewnej strukturze, a przede wszystkim na ustalonych warunkach. Bazowanie na kryteriach wskażę najważniejsze aspekty, których trzeba przypilnować.

Termin projektu

Ramy czasowe projektu to bardzo ważny element praktycznie w każdej metodyce zarządzania projektami. Wszystkie elementy muszą mieć swoją terminowość, bo bez tego nie jesteśmy w stanie zyskać kontroli nad pracą projektową. Termin projektu będzie stanowić jedne z kluczowych kryteriów projektowych. Absolutnie nie możesz o tym zapomnieć. Wyznaczenie odpowiedniego terminu, a przy tym skuteczne planowanie pracy w odniesieniu do wstępnych ustaleń pozwoli skutecznie dostosować środowisko projektu do określonych warunków.

Zakres działań

To bardzo ważny element dla metodyki PRINCE2, ponieważ pozwala określić praktyczny zakres działań do wykonania. Dzięki temu wiemy co i na kiedy jest do wykonania na projekcie. Znamy poziom zaawansowania projektu, podziału na poszczególne zadania. W odpowiedniej budowie projektu, doborze zespołu czy delegowaniu zadań bardzo ważne będzie korzystanie z doświadczeń, które zdobywamy przy poprzednich projektach. Niestety zasady i kryteria metodyki czasami brutalnie potrafi weryfikować rzeczywistość.

project management, planning, business

Koszty projektowe

Każdy raport bez wartości finansowych, jest raportem słabym. Coś w tym jest. Na poziomie każdego projektu niezwykle ważne są kwestie finansowe, a szczególnie koszty. To oczywiste, że dla zarządzania projektem mamy określony pewien budżet. Przekroczenie budżetu będzie się wiązało ze zbyt dużymi kosztami, więc to kontrola kosztów stanowi jeden z najważniejszych warunków projektu.

Jakość realizacji projektu

Każdy projekt może być realizowany byle jak, ale to nie o to w tym chodzi. Bardzo ważna w realizacji projektu będzie jego jakość, aby wszystkie najmniejsze zadania zostały wykonane z pełnym oddaniem. Pamiętaj, że w PRINCE2 to wartość biznesowa jest tym, co stanowi najważniejszy cel każdego z projektów. Bez odpowiedniej jakości, utracisz najważniejsze.

 

7 tematów zarządzania projektem w metodyce PRINCE2

Tematy to wiedza, która wskazuje sposób zarządzania projektem. Należy pilnować każdego z nich systematycznie w ciągu całego cykla życiu projektu.

Kluczowe tematy w PRINCE2

 • uzasadnienie biznesowe
 • organizacja
 • jakość
 • plany
 • ryzyko
 • zmiana
 • postępy

Tematy zazwyczaj są tworzone na samym starcie projektu. Powód tego jest prosty. Stanowią warunki, po których można monitorować fazę realizacji projektu. Bieżąca analiza tematów pozwoli wyłapać ewentualnie pojawiające się nieścisłości, a tym samym zadbać o projekt.

 

Jakie procesy wyróżniamy w PRINCE2?

Metodyka PRINCE2 to nie tylko zasady i tematy, ale również procesy. Każdy z procesów stanowi niejako pewien proces projektowy. Zawsze nadzorowany jest przez kierownika projektu, a pełna decyzyjność to komitet sterujący zatwierdzający kroki.

Procesy projektu:

 • przygotowanie projektu
 • inicjowanie projektu
 • strategiczne zarządzanie projektem
 • sterowanie etapem
 • zarządzanie dostarczeniem produktów
 • zarządzanie zakresami etapów
 • zamykanie projektu

Każdy z wyszczególnionych procesów ma pewne zagadnienia, które są kluczowe w jego realizacji lub kontrolowaniu. Zarządzanie projektami z procesami w modelu PRINCE2 powinno być dużo prostsze w kontekście przypilnowania poszczególnych kroków do spełnienia.

 

Dlaczego warto korzystać z PRINCE2?

Zarządzanie projektami to w obecnych czasach podstawa funkcjonowania każdej firmy. Aby osiągać lepsze wyniki, projekty są prawdziwym kluczem do sukcesu. Za odpowiednią ich realizację odpowiada cała płaszczyzna zarządzania projektami. PRINCE2 jest przykładem metodyki, która pozwala zadbać o projekt, a przede wszystkim zrealizować całe przedsięwzięcie na określonych warunkach, zachowując kluczową korzyść biznesową.

Jakie korzyści gwarantuje PRINCE2?

 • lepsza kontrola nad pracami projektowymi
 • skuteczniejsze planowanie pracy
 • wyeliminowanie czynników, które nie będą wpływać na sukces biznesowy
 • efektywniejsza przewidywalność zmian projektowych
 • realne kontrolowanie fazy realizacji projektu
 • skuteczna praca zespołowa na projekcie
 • wyeliminowanie dużej liczby problemów projektowych

Pamiętajmy, że metodyka PRINCE2 gwarantuje dużą elastyczność w procesie projektowym. Dzięki temu pasuje do wielu branż, a tym samym przeróżnych projektów. W efekcie stosowania metodologii Twoja firma będzie mogła realizować więcej projektów w krótszym czasie, a przede wszystkim na lepszych warunkach finansowych. Jak widzisz, efektem końcowym zawsze będzie pieniądz. Jeśli chcesz wyciągnąć z PRINCE2 tyle, ile się da, wykorzystaj do tego program do zarządzania projektami. Odpowiednie narzędzie zdecydowanie usprawni i usystematyzuje Twoją pracę.

student, typing, keyboard

Doskonale wiesz, że czas pracowników kosztuje. Im dłuższy projekt, tym więcej pracy, a to coraz to wyższe koszty. PRINCE2 pomaga tego uniknąć.

 

Certyfikat PRINCE2 – warto?

PRINCE2 Foundation oferuje znaczącą na rynku pracy certyfikację. Wielu wyspecjalizowanych project managerów posiada certyfikat, który gwarantuje znajomość tej metodyki pracy. Fundacja gwarantuje pełne szkolenia z zarządzania projektami, a następnie przystąpienie do akredytowanych egzaminów. Certyfikację wyróżniamy w dwóch zakresach:

 • PRINCE2 Foundation
 • PRINCE2 Practitioner

Wartość certyfikatu jest wysoka. Przede wszystkim bardzo mocno poznasz teorię zarządzania projektami, co docelowo pomoże również w praktycznej pracy z projektem. Główny cel to pryncypia metodyki PRINCE2. W tym artykule udało się przedstawić kluczowe zagadnienia, natomiast musisz mieć świadomość, że to tylko wprowadzenie do świata tej metodyki. Szkolenie wchodzi mocno w całą strukturę i pozwala wyciągnąć wiele kluczowych informacji. Dodatkowo również certyfikat stanowi świetną referencję dla project managera.

Jeśli interesują Cię certyfikaty zarządzania projektami, koniecznie musisz przeczytać nasz artykuł, który przedstawia wszystkie najważniejsze zagadnienia w tym temacie. Kierownik projektu będzie mógł poczuć, że to artykuł zdecydowanie dla niego.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Załóż darmowe konto

Bez karty płatniczej • Darmowy na zawsze

Załóż darmowe konto i przetestuj możliwości IC Project

Umów się na darmową prezentację z naszym specjalistą