Trzy w jednym

Trendy zarządzanie projektami

Jakie trendy dominują w zarządzaniu projektami na 2023 rok?

Spis treści

Zarządzanie projektami jest niezbędne dla sukcesu organizacji we współczesnym biznesowym świecie, gdzie szybko zmieniające się wymagania klientów i rynek wymagają elastyczności oraz szybkiego dostosowania się. W 2023 roku, branża zarządzania projektami będzie kontynuować swój rozwój i ewolucję, w celu sprostania tym wymaganiom.

W tym artykule omówimy najważniejsze trendy w zarządzaniu projektami na 2023 rok, które będą miały znaczący wpływ na sposób, w jaki organizacje będą prowadzić swoje projekty. Pamiętajmy, że w obecnych czasach umiejętność przystosowania się do zmian stanowi niezwykle ważny aspekt podążania z duchem rozwoju. Jest to zauważalne na wielu płaszczyznach, tym bardziej widzimy zmiany w świecie zarządzania projektami. 2023 to nowe wyzwania dla kierowników projektów, na jakie trendy zarządzania projektami musimy zwrócić uwagę w tym roku, by pracować skutecznie?

 

Zwinne zarządzanie projektami jeszcze mocniej urośnie w siłę.

W dzisiejszych czasach, organizacje muszą być bardziej elastyczne i reagować szybciej na zmieniające się wymagania klientów i rynku. W tym celu, wiele firm przestawia się na zwinne podejście do zarządzania projektami, które pozwala na szybsze dostarczanie wartości biznesowej w krótszych cyklach czasowych.

Według badania „State of Agile Report 2021” przeprowadzonego przez VersionOne, 97% respondentów wykorzystuje Agile w swoich projektach, co stanowi wzrost w porównaniu do badań z poprzednich lat. Od badania mija drugi rok, ale organizacje, które skutecznie wdrożyły Agile, odnotowują zwiększenie jakości produktów, zwiększenie efektywności pracy oraz lepsze zaangażowanie członków zespołu projektowego. To w ogólnym rozrachunku pokazuje korzyści płynące ze zwinnej pracy, co wyznacza również standardy biznesowe na przyszłość.

Zdecydowanie możemy zauważyć, że zwinne podejście do projektów staje się coraz bardziej popularne. Druga część 2022 pokazała, że wiele osób uczy się i wyszukuje treści na temat Agile. Jest to wraz ze Scrumem najczęściej wykorzystywana metodologia zarządzania projektami. Bardzo duże znaczenie rynkowe ma także branża IT, która opiera się na zwinnym zarządzaniu projektami, a to pozwala pozostałym branżom podpatrywać rozwiązania i wdrażać je do siebie.

Rok 2023 jest rokiem zwinnego zarządzania projektami, a wszystkie znaki na niebie wskazują, że trend zwinność w zarządzaniu projektami będzie wzrastał. To dobre wiadomości dla kierowników projektów, którzy mogą reagować na bieżąco przy pracy projektowej.

 

Sztuczna inteligencja zagości w pracy projektowej na dobre.

Przełom 2022 i 2023 roku to ogromny rozkwit sztucznej inteligencji. Obecnie AI wykorzystywana jest w wielu dziedzinach, a najświeższe informacje jasno mówią o ogromnych inwestycjach w jeszcze większe dopracowanie działania sztucznej inteligencji. To zdecydowanie wskazuje kierunek dla biznesu, ale także w kontekście zarządzania projektami.

Wraz z rozwojem technologii, sztuczna inteligencja (AI) staje się coraz bardziej powszechna w zarządzaniu projektami. AI może pomóc w automatycznym raportowaniu postępów projektu, prognozowaniu opóźnień i optymalizacji harmonogramów, co pozwala na bardziej trafne decyzje zespołów projektowych. Według raportu firmy Grand View Research, rynek narzędzi sztucznej inteligencji w zarządzaniu projektami osiągnie wartość 1,43 miliarda dolarów w 2028 roku, co wskazuje na duży wzrost zainteresowania tą technologią w branży projektowej. Kierownicy projektów będą mieli łatwiej, o ile wykażą się umiejętnością przystosowania do następujących zmian.

Prawdziwe zastosowania AI w zarządzaniu projektami dopiero powstają, ale za moment możemy ich zobaczyć prawdziwy wysyp na rynku. Jesteśmy przekonani, że praca z projektami w połączeniu ze sztuczną inteligencją będzie prostsza, a umiejętność wykorzystania AI stanie się tym, co będzie tematem najbliższych szkoleń i konferencji dla kierowników projektów. Sztuczna inteligencja stanowi trend nie tylko dla zarządzania projektami, ale także dla ogólnie rozumianego biznesu praktycznie w każdej branży. Niebawem kryteria sukcesu mogą być określane właśnie na podstawie skutecznego wykorzystania AI w procesach.

 

Wzrośnie zainteresowanie zarządzania portfelami projektów.

Zarządzanie portfelami projektów (PPM) to podejście, które umożliwia organizacjom lepszą kontrolę nad swoimi projektami oraz skuteczne wykorzystanie zasobów. Wraz z coraz większą ilością projektów, które organizacje prowadzą jednocześnie, można przewidzieć, że PPM będzie miało jeszcze większe znaczenie w zarządzaniu projektami w kolejnych latach.

Dzięki PPM, organizacje mają lepszą widoczność projektów, co pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem i podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Dzięki temu organizacje mogą lepiej kontrolować swoje projekty, uniknąć niepotrzebnych kosztów, a przede wszystkim skutecznie zarządzać zasobami w pogrupowanych projektach. Dla project managerów portfele projektowe stanowią bardzo dużą wartość merytoryczną, ale także analityczną przy budowaniu raportów.

Według badania firmy PMI, organizacje, które skutecznie stosują zarządzanie portfelami projektów, osiągają wyższą wydajność i rentowność w porównaniu z organizacjami, które nie stosują tej metody. W badaniu tym 58% respondentów stwierdziło, że PPM jest kluczowe dla osiągnięcia celów strategicznych ich organizacji. Project managerowie znają wartość zarządzania portfelem projektów i jest to jednoznaczny kierunek dla zarządzania projektami, przy równoczesnym wzrośnie oczekiwań i ilości prowadzonych projektów w firmach.

 

Wdrażanie metodologii hybrydowych będzie obecne w zarządzaniu projektami.

W obecnym świecie bardzo rzadko występuje podejście pracy tylko i wyłącznie z jedną metodologią projektową. Wiele zasad i reguł przenika między sobą, a zespoły preferują niezwykle często hybrydowe metodologie. W dzisiejszych czasach organizacje często łączą różne metodyki, aby dostosować się do swoich specyficznych wymagań. Metodologie hybrydowe, takie jak PRINCE2, Agile czy Scrum@Scale, łączą w sobie elementy różnych metodologii i pozwolą organizacjom na dostosowanie się do zmieniających się wymagań rynku i klientów. To oczekiwane zrównoważone zarządzanie projektami.

 

Trendy zarządzanie projektami

 

Bardzo często w podejściu Agile wykorzystywana jest dodatkowo metodologia tablic Kanban, która pozwala wizualizować pracę zadaniową. Niewykluczone, że podczas pracy zwinnej pojawi się projekt odgórnie zaplanowany na dłuższy czas, który będzie sprzyjał metodologii Waterfall. To wszystko jest wynik naszej kreatywności i rosnącej popularności podejść hybrydowych – na przeróżnych płaszczyznach. Pierwsza hybryda, od której zaczynamy to łączenie pracy zdalnej ze stacjonarną, ale widzimy to również w mieszaniu metodologii projektowych dla maksymalizacji naszych efektów, a także spełnienia bieżących wymagań. Metody projektowe są bardzo różne, a czasami połączenie jednej z drugą gwarantuje realne dostosowanie pracy do procesów dla project managera i zespołu projektowego.

Wdrażanie metodologii hybrydowych to jeden z trendów dla zarządzania projektami, ponieważ pozwala na połączenie najlepszych praktyk z różnych metodologii i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb projektów oraz organizacji. Członkowie zespołu nie lubią żyć w niedostosowanych środowiskach, a uwielbiają pracować tak, jak tego realnie chcą.

 

Orientacja na zdalne środowisko zarządzania projektami będzie ważnym trendem 2023 roku.

Wprowadzenie prac zdalnych w wielu organizacjach było wynikiem pandemii COVID-19, która zmusiła wiele firm do przeprowadzenia prac z domu. W rezultacie wiele organizacji stało się bardziej otwartych na pracę zdalną, a wiele z nich może kontynuować taką formę pracy, ponieważ zapewnia ona wiele korzyści, takich jak większa elastyczność, niższe koszty związane z biurami i większa zdolność do przyciągania i zatrzymywania najlepszych pracowników. Bardzo popularna stała się także praca hybrydowa, która łączy pracę zdalną ze stacjonarną. To wszystko znajduje swoje przełożenie w obszarze zarządzania projektami.

W kontekście zarządzania projektami praca zdalna wymaga zastosowania innych narzędzi i metod zarządzania projektem niż praca w tradycyjnym biurze. Wymaga ona bardziej zaawansowanej technologii komunikacyjnej, takiej jak platformy do wideo konferencji, narzędzia do współpracy online i systemy do zarządzania projektem online. Ponadto, menedżerowie projektów muszą opracować nowe strategie zarządzania zespołem i śledzenia postępów projektów, aby zapewnić, że cele projektu są osiągane w czasie, mimo pracy zdalnej.

Zdalne zespoły w trendach zarządzania projektami

W 2023 roku organizacje będą nadal szukać sposobów na optymalizację zarządzania projektami w środowisku zdalnym, aby zapewnić wydajną i skuteczną pracę swoich zespołów.

 

Program do zarządzania projektami stanie się wręcz obowiązkiem w efektywnym zarządzaniu projektami.

Program do zarządzania projektami staje się coraz bardziej popularnym narzędziem w zarządzaniu projektami, a jego użycie staje się wręcz obowiązkiem w niektórych branżach i sektorach. W 2023 roku można spodziewać się, że trend ten będzie kontynuowany i że użycie programów do zarządzania projektami stanie się jeszcze bardziej powszechne z kilku powodów:

  • Skomplikowane projekty wymagają skutecznych narzędzi. W miarę jak projekty stają się coraz bardziej złożone, zarządzanie nimi staje się coraz trudniejsze. Program pomaga menedżerom projektów w koordynacji wielu zadań, harmonogramów, zespołów i zasobów, dzięki czemu projekt może być realizowany w bardziej skuteczny i efektywny sposób, co powinno ostatecznie definiować sukces projektu
  • Wymagania klientów i inwestorów. Klienci i inwestorzy często wymagają od firm, aby korzystały ze specjalnych programów do zarządzania projektami, aby zapewnić lepsze zarządzanie projektem i lepszą kontrolę kosztów. Z tego powodu firmy muszą korzystać z takich narzędzi, aby spełnić wymagania swoich klientów i inwestorów.
  • Praca zdalna i zespoły rozproszone. Wraz z rosnącą liczbą pracowników zdalnych i zespołów rozproszonych, program chmurowy staje się niezbędnym narzędziem, umożliwiającym koordynację pracy zespołów, śledzenie postępów projektu i komunikację między członkami zespołu. W zespołach rozproszonych program do zarządzania projektami jest kluczowym narzędziem w codziennej pracy.
  • Konkurencja na rynku. W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym, firmy, które nie korzystają ze specjalnych narzędzi projektowych, mogą mieć trudności w konkurowaniu z firmami, które korzystają z tych narzędzi. Z tego powodu wiele firm będzie musiało wdrożyć technologiczne programy, aby zachować swoją konkurencyjność.

W rezultacie, można oczekiwać, że użycie programów do zarządzanie projektami stanie się w 2023 roku jeszcze bardziej powszechne, a jego brak może skutkować trudnościami w zarządzaniu projektami i utrudnić osiągnięcie sukcesu projektu.

 

Umiejętności miękkie wyjdą ponad twarde w zespole projektowym.

Umiejętności miękkie odgrywają coraz większą rolę w zespołach projektowych, a ich znaczenie będzie rosło w 2023 roku. Zespół projektowy to grupa ludzi o różnych umiejętnościach, doświadczeniach i osobowościach, którzy muszą ze sobą współpracować, aby osiągnąć cele projektu. Umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, empatia, negocjacje, zarządzanie konfliktami i umiejętność pracy w zespole, są kluczowe w budowaniu skutecznych relacji między członkami zespołu i zapewnieniu sukcesu projektu. Wszystko opiera się także na inteligencji emocjonalnej, która jest bardzo doceniana w relacjach międzyludzkich.

Umiejętności miękkie pozwalają na efektywną komunikację i koordynację działań między członkami zespołu, co przyczynia się do lepszego rozwiązywania problemów, szybszego podejmowania decyzji i realizacji celów projektowych. W związku z tym, aby zespół projektowy działał efektywnie w 2023 roku, konieczne będzie skupienie się na rozwijaniu umiejętności miękkich i tworzeniu kultury pracy, która wspiera ich rozwój i wykorzystanie w praktyce.

Świeże badania potwierdzają, że zespoły, które posiadają dobrze rozwinięte umiejętności miękkie, osiągają lepsze wyniki i są bardziej efektywne.

Według badania przeprowadzonego przez LinkedIn w 2022 roku, umiejętności miękkie były wśród 10 najbardziej pożądanych umiejętności przez pracodawców na całym świecie. Zdaniem 92% menedżerów zasoby ludzkie są równie lub ważniejsze niż twarda wiedza, a 80% badanych uważa, że brak umiejętności miękkich stanowi problem na rynku pracy.

Inne badanie przeprowadzone przez Deloitte wykazało, że organizacje, które inwestują w rozwój umiejętności miękkich swoich pracowników, są bardziej skuteczne i wydajne w swojej pracy, również w kontekście zarządzania projektami. Według raportu, pracownicy z dobrze rozwiniętymi umiejętnościami miękkimi są bardziej elastyczni, kreatywni i efektywni w rozwiązywaniu problemów, a to będzie budować skuteczniejsze zespoły projektowe w 2023.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Załóż darmowe konto

Bez karty płatniczej • Darmowy na zawsze